Som ledelse/ejer er vi bevidste om, at en virksomhed ikke udelukkende styres af – og efter – rationelt økonomiske mål, men at den i lige så høj grad styres af de værdier, som vi hver især har i vor mentale rygsæk. Som virksomhed er det vigtigt, at vi har nogle etiske retningslinjer. Disse signalerer adfærd og relationer af stor betydning for den måde, vi ønsker at agere såvel internt som eksternt i forhold til kunder, medarbejdere/ledelse, leverandører og samfundet.

Følgende værdier skal derfor kendetegne os:

 • Vi finder altid løsningen
  Vi finder ikke bare en løsning, men den rigtige løsning
  Vi løser opgaven effektivt – og med langsigtet kvalitet
 • Vi viser passion
  Vi er stolte over det, vi gør – uden at glemme ydmygheden
  Vi løser alle opgaver med entusiasme
 • Vi optræder loyalt
  Vi optræder ærligt og korrekt
  Vi møder alle i øjenhøjde med et mål om gensidig respekt
 • Vi står aldrig stille
  Vi er altid i gang med noget af værdi
  Vi opdaterer hele tiden vore kompetencer