Bekæmpelse af vandskade er en tillidssag. Med PRO Industri & Skadeservice får du en professionel leverandør med fokus på langsigtede og sikre resultater.

RING PÅ 70 23 23 06
PRO Industri & Skadeservice er en landsdækkende udbyder af alle former for skadeservice, med mere end 20 års erfaring og hos os er bekæmpelse af vandskade en naturlig del af produktudbuddet. 

Vi rykker ud alle 24 timer i døgnet, alle ugens dage, hele året og vi løser alle opgaver med entusiasme. Vi hjælper ved alle former for skade, og vores erfarne medarbejdere begrænser skaden og sørger for opsugningen af vandet. Vi sørger for at din skade bliver behandlet korrekt. Vandskader kan opstå på grund af mange forskellige uheld: det kan være i forbindelse med et skybrud, rørbrud eller et stoppet afløb. Det vigtigste for dem alle er, at der bliver handlet hurtigst muligt så skaderne mindskes. 

En vandskade kan gøre stor skade på bygninger og indbo. Det er derfor vigtigt at skaden standes hurtigst muligt og skaden bliver behandlet korrekt. Hos PRO Industri & Skadeservice finder vi ikke bare en løsning, men den rigtige løsning.

vandskade
Ved en vandskader medfølger, der mange opgaver såsom oprydning og kontakt til din forsikring mm. PRO Industri & Skadeservice sørger for, at du som skaderamt ikke selv skal stå for noget, der omhandler selve vandskaden. 

Hos os får du altid professionel betjening og vores erfarne medarbejdere tager sig af alle former for vandskade. Vi er specialister i opsugning af vand og efterfølgende gør vi rent efter skaden, samt vi stiller affugter op og desinficerer efter det urene vand. Mange vandskader kan medføre, at der indtrænger kloakvand eller andet urent vand, der kan indeholde en lang række bakterier, som er farlige for dit helbred. Derfor håndterer vi oprydningen, så du selv undgår at komme i kontakt med disse bakterier. 

Herunder kan du se, hvad PRO Industri & Skadeservice kan hjælpe med i forbindelse med en vandskade: 

 • Vandskade i forbindelse med skybrud
 • Vandskade i forbindelse med brand
 • Opsamling af vand
 • Korrosionsbeskyttelse
 • Opsætning af affugter
 • Fugtmålinger
 • Fugtrapporter
 • Rengøring efter vandskade
 • Desinficering efter vandskade
 • Nedpakning og flytning af indbo
 • Rengøring af indbo

vandskader

PRO Industri & Skadeservice A/S’ vagtbiler er pakket op i henhold til Forsikrings & Pension Bekæmpelse af følgeskader efter brand. Døgnvagt på 70 23 23 06.

Som boligejer eller bygningsadministrator er det vigtigt, at man har stor respekt for den lange række af følgeskader, man kan opleve efter en vandskade. Skimmelsvamp er en af de mest væsentligste skader. Skimmelsvamp kan skjule sig for øjet, men er en af de farligste følger efter en vandskade. Hvis vores erfarende medarbejdere konstaterer en skimmelforekomst, står de klar til at rådgive dig og fortælle, hvad vi kan gøre for at løse problemet.

Lad os vurdere følgeindsatsen efter din vandskade, så du får den bedst mulige indsats.

Hvad skal jeg gøre ved en vandskade?

Uanset hvordan vandskaden er opstået, er det vigtigt at du reagerer hurtigt. Du skal forsøge at begrænse indtrængningen af vand og skader på din bolig og indbo. Derefter kan du prøve at danne dig et overblik over, hvor vandet kommer fra. Du kan få hjælp fra et professionelt firma, der håndterer vandskaden og efterfølgerne, så du ikke selv skal stå med det overskuelige arbejde. Ved en vandskade behøver du normalt, ikke kontakte dit forsikringsselskab før du har fået hjælp til at begrænse skaden.