Vi har hos PRO Industri- & Skadeservice mange opgaveområder, der skal løses optimalt for vidt forskellige kundetyper. Vi har derfor valgt at udvide vores virksomhed med bygningstaksatorer for at leve helt op til de forventninger vores samarbejdspartnere har til os.

Vi kan derfor nu tilbyde at taksere skaderne fra start til slut, eller evt. blot dele af taksatorarbejdet – det være sig både dækninger, skadesopgørelser, kalkulationer, skadeservicearbejde, samt reetablering.

På denne måde kan vi flette en løsning sammen, der passer perfekt til jeres virksomhed, hvad enten det er som boligselskab eller forsikringsselskab. Dette kan have fordele både i hverdagsopgaver og i spidsbelastninger.

Da vore opgaver ofte i forvejen er dækket af en forsikringspolice, giver det et mere simpelt forløb for både skadelidte og kunde, ligesom det ofte vil være rart for vore kunder at have en taksator med som repræsentant.