Skimmelsvamp skal bekæmpes med rettidig omhu for at undgå følgeskader og langvarige problemer.

RING PÅ 70 23 23 06
Skimmelsvamp i både nye og ældre bygninger er blevet et stigende problem, og moderne isolering har medvirket til denne opblomstring. Det er derfor vigtigt, at man fra start benytter sig af professionel hjælp, hvis man løber ind i skimmelproblemer. Hos PRO Industri & Skadeservice har vi mange års erfaring inden for udbedring af boliger efter skimmelsvampangreb.

Fjernelse af skimmelsvamp bekæmpelseVi udfører en række opgaver inden for skimmelproblemer, bekæmpelse af skimmelsvamp og indeklimaproblemer og har et stærkt samarbejde med flere partnere, som står klar til at assistere i udførelsen af udbedringen, da vi ved, tiden er vigtig.

  • Rådgivning om skimmelproblemer
  • Fastlæggelse af type skimmelsvamp
  • Podningstest af skimmelsvamp
  • Sanering og fjernelse af skimmelsvamp
  • Affugtning
  • Renovering
  • Kvalitetssikring i forbindelse med skadeudbedring

Kontakt os nu på 7023 2306 og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig, indenfor bekæmpelse af skimmelsvamp. Ring og få et uforbindende løsningsforslag på den konkrete sag.

Mere om skimmelsvamp:
Skimmelsvamp er en fællesbetegnelse for en række forskellige svampe, som vi mennesker generelt har det svært med, og som ofte optræder i vores umiddelbare nærhed. Da svampen trives ved høj luftfugtighed – gerne over 75% – vil man ofte opleve skimmelsvamp i fx. kældre, på indersiden af ydermure, hvor der kan optræde kondens, og på steder i bygningens konstruktion, som man slet ikke kan se til daglig.

Men selvom skimmelsvampen ikke kan ses, er den stadig farlig, for den er kendt for at genere særligt astmatikere, som får problemer med vejrtrækningen, men er også sat i forbindelse med symptomer som fx. hovedpine, næseblod og generel ubehag og træthed. Det er derfor vigtigt, at man respekterer skimmelsvamp og bruger professionelle aktører til at bekæmpe den. Med erfaring og know-how finder vi kilden og fjerner den, så du igen kan opholde dig trygt i bygningen.

Husk at skimmelsvamp også kan være et problem efter fx. brandskade, hvor slukningsarbejdet efterlader fugt i bygningsdele, hvilket igen kan udvikle sig til skimmelproblemer.

PRO Industri & Skadeservice A/S vagtbiler er pakket op i henhold til Forsikrings & Pension Bekæmpelse af følgeskader efter brand. Døgnvagt på 7023 2306