BRANDSKADE

Når der opstår brandskade er PRO Industri & Skadeservice en kompetent og professionel partner, som rykker ud med kort reaktionstid.

RING PÅ 70 23 23 06
I forbindelse med brandskade tilbyder vi assistance til Brandvæsnet, forsikringsselskaber, det offentlige samt til virksomheder og private.
Oprydning efter brandskade

  • Kloridemålinger
  • Korrosionsbeskyttelse
  • Opsamling af slukningsvand
  • Affugtning
  • Afdækning
  • Nedpakning af indbo
  • Rensning og renovering
  • Genhusning af skadelidte
  • Opmagasinering af indbo

PRO Industri & Skadeservice A/S vagtbiler er pakket op i henhold til Forsikring & Pensions Bekæmpelse af brandskade og følgeskader efter brand. Du træffer os på døgnvagt på 7023 2306

Opstår der brandskade i hjemmet eller virksomheden, skal man være opmærksom på den lange række af følgeskader, som måske først dukker op uger eller måneder efter, man har været udsat for en brandskade.

Typisk vil elektronik, maskiner og andet ‘hårdt’ indbo først opnå tegn på brandskade efter nogen tid, når den øgede korrosion begynder at få effekt. Derfor er det vigtigt at benytte en professionel partner som PRO Industri & Skadeservice til at kontrollere og vurdere de langsigtede komplikationer efter en brandskade.

Heldigvis kan vi med moderne metoder gøre en stor indsats for begrænse de negative effekter af en eventuel brandskade. Vi møder ofte vore kunder i en for dem kedelig situation, hvor det videre arbejde efter en brandskade kan virke uoverskueligt og direkte uoverkommeligt. Med vores professionelle indstilling og enorme erfaring, sørger vi derfor for at hjælpe kunden med at få kontrol over hele situationen og lagt en plan for det videre arbejde.

Vi ved, hvad der skal til for at kunne samarbejde med alle de involverede parter, hvilket både kan involvere ejere, lejere, politi, brandvæsen, forsikringsselskab, naboer og flere andre, som bliver involveret i arbejdet med en brandskade. Du kan derfor trygt kontakte os i forbindelse med enhver brandskade – lille som stor – hvor du har brug for effektiv og professionel håndtering af situationen.

Få et tilbud