I Pro Industri & Skadeservice A/S er vi meget opmærksomme på, at der altid bliver draget den bedst mulige omsorg, for de genstande, der er i virksomhedens varetægt.

Dette gælder naturligvis også for vores løsøreafdeling, der står for nedpakning og rengøring af indbo ved flytninger efter brand- og vandskader.

Løsøreafdelingen har ansvaret for rengøringen af indbo. Indbo renoveringRengøringen foregår både på skadestedet og på skadecentret.

  • Rengøring af indbo/løsøre efter sod- og brandskader
  • Rengøring af indbo på skadestedet
  • Korrosionsbeskyttelse af maskiner
  • Opsætning af affugter
  • Lugtsanering af skadestedet
  • Lugtsanering af indbo
  • Nedpakning og flytning af indbo
  • Opbevaring af indbo

Rengøring af indbo stiller store krav til personalets viden omkring forskellige materialer, og vi sætter en ære i at levere indbo tilbage i god og autentisk stand efter endt rengøring.

Pro Industri & Skadeservice A/S vagtbiler er pakket op i henhold til Forsikrings & Pension Bekæmpelse af følgeskader efter brand. Døgnvagt på 70 23 23 06