Det miljø- og sundhedsskadelige stof, som PCB har vist sig at være, udgør et udbredt problem i danske bygninger, og vi oplever i stadigt stigende omfang en efterspørgsel på sanering af byggematerialer med indhold af PCB. PRO Industri & Skadeservice tilbyder derfor komplette løsninger for PCB-sanering af forekomster i indvendigt og udvendigt byggeri. Vores erfarne medarbejdere rådgiver gerne om, hvordan en PCB-sanering kan gribes an, og hvordan en mistanke om forekomst af PCB kan håndteres.

PRO Industri- og Skadeservice opererer i hele Danmark, hvor vi udfører PCB-sanering af alle typer.  Vi har specialiseret os i, at udføre en PCB-sanering, hvor mennesker og omgivelserne holdes i fokus. Med den arbejdsmetode skaber vi trygge rammer, hvor der ikke sker en forurening af omgivelserne og nærmiljøet.

Vi udfører derfor altid opgaverne med uddannet mandskab, som altid er opdateret med gældende reglementer om håndtering, sikkerhed og miljø. Dertil kan vi også, hvis ønsket, være behjælpelige med udtagning af de nødvendige prøver, registrering hos kommunen og arbejdstilsynet, samt en korrekt bortskaffelse af affaldet.

Vi bistår også gerne med informationer i det omfang, det skønnes nødvendigt.

Hvad er PCB

  • PCB er en forkortelse for Polyklorerede Biphenyler. Det betegner en hel gruppe af meget miljø- og sundhedsskadelige stoffer.
  • PCB er et blødgørende middel, som blev brugt fra starten af 1950’erne til udgangen af 70´erne i opførelse eller renovering af bygninger.
  • PCB blev blandt andet brugt til som blødgørende middel til gulve, fuger ved vinduer og/eller mellem bygningselementer, lim, maling og mange andre steder. Med tiden vil disse afgive PCB til luften og omgivelserne, som mennesker så optager og ophober i kroppen. Man kan også optage PCB ved fysisk berøring af PCB holdige genstande.
  • PCB-koncentrationen i bygninger er ikke akut giftige, men indeklimaet bidrager selvfølgelig til den samlede PCB-belastning i kroppen