Vi udfører miljøsanering indenfor asbest og PCB. Vi udfører arbejdet efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø.

PRO Industri & Skadeservice A/S har specialiseret sig i at udføre PCB-sanering og asbestsanering, hvor mennesker og omgivelserne holdes i fokus. Vi skaber trygge rammer, hvor der ikke sker en forurening af omgivelserne og nærmiljøet.

Vi udfører derfor altid opgaverne med uddannet mandskab, som er opdateret med gældende reglementer om håndtering, sikkerhed og miljø. Dertil kan vi også, hvis ønsket er der, være behjælpelige med udtagning af de  nødvendige prøver, registrering hos kommune og arbejdstilsynet, samt en korrekt bortskaffelse af affaldet.

Vi bistår også gerne med informationer i det omfang, det skønnes nødvendigt.