Pro Industri & Skadeservice udfører desinficering over hele Danmark. Desinficering er en vigtig del af den almindelige følgeskadeindsats efter en række forskellige skader:

  • Desinficering efter angreb af skimmelsvamp
  • Desinficering af kældre
  • Desinficering efter kloakvand i kælder/vandskade
  • Desinficering efter brandskade
  • Desinficering som led i bekæmpelse af lugtproblemer

På skadestedet udføres desinficering af erfarne og professionelle medarbejdere, som kender de fleste bygningstyper. De benytter al deres erfaring til at foretage en dybdegående og effektiv desinficering, som i sidste ende medvirker til at indgå følgeskader.

Desinficering er vigtigt som forebyggelse af forskellige bakteriebårne sygdomme.