Det er i dag forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale – bortset fra nedbrydning og indkapsling. Ved nedbrydning, skal asbest og andre sundhedsskadelige stoffer og materialer først frasorteres, håndteres og bortskaffes korrekt i henhold til gældende regler

Vores specialuddannede medarbejdere kan fjerne alle former for asbest og sikrer samtidig, at den ikke spredes til andre dele af bygningen og det omgivende miljø. Til asbestsanering benytter vi specialudstyr og de sanerede områder afleveres rengjorte og med kvalitetskontrolmålinger, der dokumenterer, at områderne efterfølgende er sikre og forsvarlige at benytte. Samlet leverer vi området 100% asbestfrit og rengjort, klar til renovering.

  • Asbest var tidligere særdeles udbredt som byggemateriale
  • Asbestens ildfasthed og dens varmeisolerende egenskaber gjorde asbesten til et populært materiale.
  • Asbest kan modstå temperaturer op til 900 grader. Og asbest kan ikke brænde.
  • Derfor benyttede man ofte asbest som materiale til bl.a. brandsikring og isolering. Det stoppede, da asbest trinvist blev totalt forbudt i løbet af 1980’erne. Siden er man mange steder gået i gang med en effektiv asbestsanering – ofte på baggrund af en asbest analyse.
  • Asbest findes i beklædningsplader til lofter, vægge og tage. Asbest blev også anvendt i specialprodukter som f.eks. eternitkanaler, fugemasser, fliseklæbere og pudsmaterialer.
  • Asbest er farligt, fordi materialet sidder sammen i en meget fin fiberstruktur. Det betyder, at asbeststøvet finder vej til selv de tyndeste forgreninger i lungerne.

Resultatet af forkert omgang med asbest kan være asbestose – eller i folkemunde “stenlunger”. Det er en kronisk lungesygdom, hvor asbesten ophobes i lungerne, og den er ikke til på nogen måde at fjerne igen. Asbest findes stadig i mange bygninger i Danmark. Det gælder bl.a. i skoler, haller og institutioner, hvor den farlige asbest bør fjernes, fordi den udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Er du i tvivl om, hvorvidt jeres ejendom indeholder farligt asbest, kan det være klogt i første omgang at bestille en asbestanalyse.