Pro Industri & Skadeservice A/S tilbyder alle typer for afdækning. Afdækning er en uhyre vigtig indsats, når man har været udsat for forskellige typer skader, med henblik på at undgå følgeskader, herunder vandskade og indbrud.Afdækning

  • Afdækning af vinduer og døre efter indbrud
  • Afdækning af tage efter stormskader
  • Afdækning af hele bygninger
  • Fjernelse af bygningsdele
  • Sikring af indbo

Vi kan foretage afdækning med kort varsel, og al afdækning udføres af dygtige fagfolk, som har fokus på sikkerhed og kvalitet. Afdækning foretage ofte som en del af den generelle skadeservice.

Pro Industri & Skadeservice A/S vagtbiler er pakket op i henhold til Forsikrings & Pension Bekæmpelse af følgeskader efter brand. Døgnvagt på 70 23 23 06